w w w . d  i m o d . o r g . t r  


 Diyarbakır Web Tasarım
 

Kent Ormanının Yok Edilmesine Karşı Açılan Davada Mahkemece Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmiştir
.

Kent Ormanının yok edilmesine,rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine ilişkin işleme karşı Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu olarak hazırladığımız davada Mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2.946.060,382 m2 yüzölçümüne sahip olan ve ilimizde Kent Ormanı ve Kent Parkı olarak bilinen “Yeşil Alan”ın, davalı Bakanlığın 05.12.2018 tarihli ve 226751 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin işleminin, açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini istediğimiz davada mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Mahkeme kararında ;

… hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlemin uygulanmasına devam edilmesi halinde mevcut imar planlarında yeşil alan fonksiyonuna ayrılan, önemli bir kısmı ise mera vasfı niteliğini haiz bulunan ve "Kent Ormanı" olarak da bilinen bölgenin yapılaşmaya açılacağı, bu durumun ise telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği açık olduğundan, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'ndaki aranan koşulların dava konusu olayda gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına’’

 karar verilmiştir denilmektedir.Karar Ektedir.

Diyarbakır Barosu Çevre Ve Kent Hukuku Komisyonu Adına

Av. Özgür Yılmaz BİÇEN

Haber kaynağı: https://www.diyarbakirbarosu.org.tr/haberler/kent-ormaninin-yok-edilmesine-karsi-acilan-davada-mahkemece-yurutmeyi-durdurma-karari-verilmistir

Kent Ormanının Yok Edilmesine Karşı Açılan Davada Mahkemece Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmiştir...

Tarih : 28.11.2019 14:23:16 Bu haberi 1 886 kişi okudu.   


Diğer Basın Bültenleri

Şerefhan Aydın: Kent Ormanı rezerv yapı alanından çıkartılmalı
Diyarbakır İKK ile DTSO toplantısı
Kent Ormanı’nın yok edilmesine yargı ‘dur’ dedi
Diyarbakır'da Surp Sarkis Kilisesi önlem alınmazsa tarihi kilise yıkılacak
Kent Ormanının Yok Edilmesine Karşı Açılan Davada Mahkemece Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmiştir
1 2 3 4 5 6
 


 

 

Diyarbakır Web Tasarım
Copyright © 2010 Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi | Adres : Ekinciler Cad. Kalender Plaza Kat:6 No:10 Ofis - DİYARBAKIR

dimod.org.tr

Bu site en iyi 1024*768 çözünürlük ve IE+7.0 veya daha üstü bir tarayıcı ile görüntülenir. 01/09/2010 tarihinden itibaren 7843450 kişi tarafından ziyaret edildi.