w w w . d  i m o d . o r g . t r  


 Diyarbakır Web Tasarım
 

2020 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ
Merkez Yönetim Kurulu’nun 1 Ocak 2020–31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

 

 

 

2020 Yılı Ödenti ve Belge Harçları

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 6 Aralık 2019 tarihli ve 46/24 sayılı kararı ile 1 Ocak 2020–31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlenmiştir:

İlk kayıt ödentisi

 100,-TL

Yıllık üyelik ödentisi 

360,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi

3000,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

3000,-TL

Büro Tescil Belgesi ücreti

  750,-TL


SM/SMB mührü ücreti
 
 125,-TL
 

Kimlik Kartı yenileme ücreti

   50,-TL

Üye tanıtma belgesi ücreti

   50,-TL

Şantiye şefliği belgesi ücreti

   50,-TL

Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti    50,-TL 

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.

Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz: 

a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan, 
b) Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan, 
c) Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca. 


Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2020 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

Tarih : 11.12.2019 10:55:00 Bu haberi 5 406 kişi okudu.   

Diğer Haberler

Dimod Söyleşileri: Antroposen Sanatı ve Mimarlığı
Çatışma Kentleri/Mekanları- Araştırma Mimarlığı
İNDİRİM ANLAŞMASI YAPTIĞIMIZ HASTANE VE DİĞER FİRMALAR
Basın Toplantısı: Artan mimarlık kontenjanları ve işsizlik
BASIN TOPLANTISI
1 2 3 4 5 6
 


 

 

Diyarbakır Web Tasarım
Copyright © 2010 Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi | Adres : Ekinciler Cad. Kalender Plaza Kat:6 No:10 Ofis - DİYARBAKIR

dimod.org.tr

Bu site en iyi 1024*768 çözünürlük ve IE+7.0 veya daha üstü bir tarayıcı ile görüntülenir. 01/09/2010 tarihinden itibaren 7227351 kişi tarafından ziyaret edildi.