w w w . d  i m o d . o r g . t r  


 Diyarbakır Web Tasarım
 
MESLEKİ DENETİM BEDELİ
 

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından yayımlanan 15.08.2008 tarih ve 04/2319 nolu genelge ile, proje hizmetlerinin mesleki denetimi karşılığında alınacak olan mesleki denetim bedelinin ekte yer alan (Tablo-1) e (TMMOB Mimarlar Odası Mimari Proje Hizmetleri 2008 yılı mesleki denetim bedelleri tablosu) göre maktu olarak alınmasına karar verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.
 

Mesleki denetim bedeli tablosu için tıklayınız...


1) İlave Proje mesleki denetiminde ilave proje alanı baz alınarak mesleki denetim bedeli alınır.
2)Tadilat Projelerinde Mesleki Denetim Bedeli:
a)    Basit tadilatlarda bedelin %25'i;
b)    Kapsamlı Tadilatlarda bedelin %50'si;
c)    Fonksiyon değişikliği, tasarım değişikliği vb. tadilatlarda %100’ü oranında mesleki denetim bedeli alınır.
d)    İşverenin isteği dışında, idarelerin zorunlu tutması ya da uygulama sorunları nedeniyle yapılan  zorunlu tadilatlarda bedel alınmaz.
3) Tekrar eden tip projelerin mesleki denetiminde, Mimarlık Hizmetleri Şartnamesindeki oranlar baz alınarak tablo değerinin;
a)   1. Tekrarda %100’ü,
b)   2. Tekrarda %50’si,
c)   3. Tekrarda %25’i,
d)   4. ve devam eden her tekrarda %15’i;
4) Farklı fonksiyonlara sahip, birden fazla bloktan oluşan proje mesleki denetim bedeli her blok için ayrı ayrı kendi alanı ve sınıfı üzerinden alınır.
5) Ruhsat Yenileme, TUS Yenileme, İskân Başvurusu, Kat mülkiyeti, Kat irtifakı vb. nedenlerle yapılan nüsha onaylarında, daha önce mesleki denetim görmüş olmak ve kayıtlarımızda yer almak koşuluyla 50.00 YTL mesleki denetim bedeli alınır.
6)KGKTV olarak tescil edilmemiş yapıların rölöve projelerinin mesleki denetiminde tablo değerinin %10'u alınır.
7) Korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli yapıların, tablo-1’de belirtilmiş olan mesleki denetim bedeli alınır.

8) İç Mekan Düzenleme projelerinde tablo değerinin (1,5) katsayısı ile çarpımından bulunan bedel alınır.
9)5. Sınıfta yer alan, üst donanımlı kompleks yapılara ait mimari projeler ile farklı fonksiyonların bir arada bulunduğu, karmaşık veya teknolojik çözümlemeleri gerektiren yapılar ve turizm tesislerine ait mimari projelerin mesleki denetimi karşılığında, tablo-1’deki değerlerin (2) katsayısıyla çarpımından bulunan bedel alınır.
10) Çevre Düzenleme Projelerinin Mesleki Denetim Bedeli 1. Sınıf'tan alınır.
11) TUS Mesleki Denetim Bedeli: 50,00 YTL’dir.
12) Şantiye Şefliği Mesleki Denetim Bedeli: 50,00 YTL’dir.
13) Telif Kaydı Bedeli: 50,00 YTL’dir.
14) Daha önce Oda kayıtlarında yer alan ve mesleki denetim görmüş mimarlık hizmetlerine ilişkin yeni sicil durum belgesi düzenlenmesi amacıyla yapılan başvuru sonucu düzenlenen güncel sicil durum belgesi karşılığında 50.00 YTL maktu olarak alınır.
15) Mesleki denetim görmeksizin ilk defa sicil durum belgesi talep edilmesi halinde tablo değerler üzerinden belge bedeli alınır.

 

 

 


 

 

Diyarbakır Web Tasarım
Copyright © 2010 Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi | Adres : Ekinciler Cad. Kalender Plaza Kat:6 No:10 Ofis - DİYARBAKIR

dimod.org.tr

Bu site en iyi 1024*768 çözünürlük ve IE+7.0 veya daha üstü bir tarayıcı ile görüntülenir. 01/09/2010 tarihinden itibaren 7666425 kişi tarafından ziyaret edildi.