w w w . d  i m o d . o r g . t r  


 Diyarbakır Web Tasarım
 

SİTE HARİTASI

A N A S A Y F A

M İ M A R L A R   O D A S I

» Kuruluş ve Amaç

» Temsilcilikler

» Birimler

» Şube Yönetim Kurulu

» Denetleme Kurulu

» Soruşturma Uzlaştırma Kurulu

» Oda Genel Kurul Delegeleri

Ü Y E L İ K

» Üye Dağılımı

» Kayıt Koşulları

» Büro Tescil Belgesi

» Ödenti ve Belge Harçları

» Öğrenci Üyeliği

M E S L E K İ   D E N E T İ M

» Yapı Birim Maliyetleri

» Proje En az Bedel Hesabı

» Mesleki Yönetim Verileri

» Mimari Proje Çizim Standartları

» Mesleki Denetim Bedeli

» Mesleki Uygulama Esasları

B E L G E L E R

K Ü T Ü P H A N E

» Yayın Listesi

Y A Y I N L A R

» Diyarch Mimarlık Bülteni

L İ N K L E R

M E V Z UA T

İ N S A N   K A Y N A K L A R I 

» İş Arayanlar

» Elaman Arayanlar

» Staj Yeri Arayanlar

İ L E T İ Ş İ M

 


 

 

Diyarbakır Web Tasarım
Copyright © 2010 Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi | Adres : Ekinciler Cad. Kalender Plaza Kat:6 No:10 Ofis - DİYARBAKIR

dimod.org.tr

Bu site en iyi 1024*768 çözünürlük ve IE+7.0 veya daha üstü bir tarayıcı ile görüntülenir. 01/09/2010 tarihinden itibaren 7666568 kişi tarafından ziyaret edildi.