778 STK’dan Barış Süreci ve Kürt Konferansı’na Destek Deklarasyonu

13 Haziran, 2013
8590
778 STK’dan Barış Süreci ve Kürt Konferansı’na Destek Deklarasyonu

BASINA VE KAMUOYUNA
                                              

                                                                              13 / 06 / 2013

Türkiye tarihi bir süreçten geçmektedir. Özgürlükçü ve eşitlikçi fikirlerin ve insan haklarına dayanan demokratik siyasetin egemen olduğu bir yaşamı inşa etmenin bugünün en önemli işi olduğu inancındayız. Türkiye’nin tarihsel sorununda böylesi bir demokrasi eksikliği ve onun yarattığı olumsuz sonuçlar olduğunu düşünüyoruz.

Bilindiği üzere bu yılın başından itibaren devlet ile PKK arasında yürütülen görüşmeler sonrası gündeme gelen Barış Süreci, başta bölgemizde olmak üzere Türkiye genelinde önemli bir rahatlama ve sorunların çözümüne dönük büyük bir umut yaratmıştır.

PKK Lideri Sayın Abdullah Öcalan’ın 21 Mart Newroz Bayramı’nda yaptığı çağrı ve sonrası PKK’nin ateşkes ilanıyla birlikte silahlı güçlerini sınır dışına çekme kararı, bu sürecin somut en önemli adımı olmuştur. Bu gelişmelerden sonra 8 Mayıs’ta silahlı güçlerin sınır dışına çekilmeye başlaması, bizlerde sürecin doğru temelde ve başarılı bir şekilde yürüdüğü izlenimi yaratmıştır.

Bu nedenle bizler bölgedeki sivil toplum örgütleri olarak, insan ölümlerine son veren, barış umutlarını artıran, daha refah ve geleceğe umutla bakan bir ortamın yaratılmasına vesile olacak bu süreci başından beri destekledik.

Ancak, bu sürecin sorunsuz ilerleyebilmesi ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için Kürt toplumunun taleplerini karşılayacak yeni bir Anayasa veya Anayasal değişikliklerin yapılması artık kaçınılmaz bir hal almıştır.

Ayrıca son dönemlerde yaşanan gerilimler karşısında hükümetin toplumun farklı kesimlerinin sesine kulak veren çoğulcu bir yaklaşımla tahammül göstermesini bekliyoruz. Hükümetin ve parlamentonun gerek yeni bir Anayasa ve gerekse bu süreçte toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine karşılık veren bir demokratik yaklaşıma davet ediyoruz.

Tam da bu dönemde 15-16 Haziran tarihlerinde Diyarbakır’da yapılacak olan ve Kürt toplumunun tüm siyaset kurumları ile sivil toplum örgütlerinin destek vererek katıldığı bir Kürt konferansının yapılıyor olmasını çok anlamlı ve değerli buluyoruz. Bu konferansın Kürt toplumunun farklı kesimlerini ortaklaştıracağını, demokratik sivil siyasetin önünü açacağını ve Kürt sorununun çözümüne önemli katkılar sunacağını bekliyor ve bu konferansı desteklediğimizi kamuoyuna deklere etmek istiyoruz.