BASIN AÇIKLAMASI: DİYARBAKIR'DA ÇÖZÜM İÇİN AÇIKLAMA

10 Ocak, 2013
9226
BASIN AÇIKLAMASI: DİYARBAKIR'DA ÇÖZÜM İÇİN AÇIKLAMA

  10 Ocak 2013, Diyarbakır

BASINA VE KAMUOYUNA


Diyarbakır’da bulunan meslek örgütleri, insan hakları kuruluşları, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri;  Kürt meselesinin çözümü amacıyla Devlet yetkililerinin İmralı’da PKK Lideri Abdullah Öcalan ile yeniden başlattıkları diyalogu memnuniyetle karşıladığımızı ve desteklediğimizi kamuoyuna ifade etmek isteriz. Tarihi ve toplumsal bir mesele olan ve son otuz yıldır silahlı çatışmalarla süren ve on binlerce insanımızın yaşamına mal olan bu sorunun çözümü, acil ve ertelenemez bir toplumsal ihtiyaçtır. Bu meselede büyük acılar yaşamış toplumumuz, barışı fazlasıyla hak etmiştir.

Diyarbakır’daki sivil kurum ve kuruluşlar olarak, başlatılan sürecin meselenin çözümüne ve barışa odaklanmasını, meselenin çözümü için gerekli bütün adımların atılarak başlatılan diyalogun geliştirilerek sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kürt meselesinin çözümüne yönelik geçmişte başlatılan ve akamete uğrayan deneyimlerden dersler çıkarılmalı, sorunun tarihi ve toplumsal yönleri dikkate alınarak bütün yönleriyle bir yol haritası belirlenmelidir. Biz Diyarbakır’daki Sivil Toplum Örgütleri olarak Kürt meselesinin çözümü için başlatılan bu tarihi ve önemli sürecin her aşamasında gerekli katkıyı sumaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.  Daha önce müteaddit kez sorunun şiddet ve çatışma yerine, diyalog ve müzakere ile çözülmesi gerektiğine olan görüş ve taleplerimizi kamuoyuna deklere etmiştik. Bu gün, bu talebimize uygun olarak görüşmelerin yeniden başlatıldığını görmek bizim açımızdan umut vericidir.

Başlatılan diyalog sürecinin,  sorunun barışçıl çözümü açısından bütün taraflara büyük sorumluluklar yüklemektedir. İlgili bütün kesimler sürece zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Diyalogun gelişmesi ve sorunların daha rahat bir ortamda müzakere edilebilmesi bakımından gerekli önlemler alınmalı, çatışma ve operasyonlardan kaçınılarak, sağlıklı bir diyalog ortamına katkı sunulmalıdır. Şüphesiz ki barışın en az çatışma kadar zor ve meşakkatli olduğunu biliyoruz. Barışın zorluklarını göğüsleyen, cesaret ve fedakârlıkla barışı başaranları tarih ve toplum saygıyla anacaktır.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.