Basın Açıklaması: KENTİME, DOĞAMA, TARİHİME DOKUNMA. AMED STADYUMU HALKINDIR HALKIN KALACAK..

26 Şubat, 2014
7907

Basına, Kamuoyuna ve Değerli Amed halkına;

Bugün burada kentimiz Amed’de Hükümet eliyle zorla dayatılan planlamayla stadyum alanının alışveriş merkezi ve konut alanına çevrilmesini protesto etmek amacıyla bir aradayız.
Amacımız Ankara’dan planlanan merkezi projelerin iptal edilmesidir. Gerekirse bu projelerle ilgili halk oylaması talep ediyoruz. Kapitalist Modernite’nin neoliberal yüzüyle yürütülen inşaat çılgınlığına hayır diyoruz.

Amed’de biri bizi gözetliyor, büyük abi –küresel kapitalist sistem ve onun yerel ayağı olan devlet her gün yeni bir dayatmayla karşımıza çıkıyor. Kendi propagandalarında “ inşaat ekmek kadar kutsaldır” diyorlar. 
stadyum alanı devlet zoruyla belediyenin imar planı göz ardı edilerek AVM’ye ve konut alanına çevrilmiştir. TOKİ tarafından hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 11.06.2013 tarih ve 8962 sayılı olurları ile onaylanan nazım ve uygulama imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı Kanunun 6. Maddesi plan kademelenmesi maddesi kapsamında planlamanın en temel unsurlarından, planların birbirini yönlendiren ve denetleyen ölçeklerdeki 'kademeli birliktelik' ilkesinin görmezden gelinerek bir plan değişikliğinin yapıldığı görülmüş olup;bu durum imar kanunun 6. maddesine aykırıdır.
TOKİ tarafından yapılan imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 6, 8. Ve 18. Maddesine , 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. Maddesine , Anayasanın 127. Maddesinin 1. Fıkrasına uygun olmadığı açıkça görülmekte olup; yapılan imar plan değişikliğinin iptal edilmesini talep etmekteyiz.
Şunu çok iyi biliyoruz ki AKP hükümeti yıllardır Karadeniz’de, Ege’de, Akdeniz’de, Anadolu’da ve Kürdistan coğrafyasında yaptığı doğa, kent, tarih katliamlarını artık şehir merkezlerine taşımaktadır. Amed de her geçen gün bir talan ve tok etme projesini hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Yolsuzlukla adı anılan ve bu nedenle istifa eden çevre şehircilik bakanının ve başbakanın almış olduğu bu kararlar bizler açısından meşruiyetini yitirmiştir. Bizler Amed de ,ankara merkezli uygulanmak istenen bu talan projesine karşı sessiz kalmayacağız. Amed halkından onay ve görüş alınmadan uygulanmak istenen hiç bir projeye izin vermeyeceğiz. Stadyum alanı halkındır halkın kalacak.
12 Nisan da yapılacağı duyurulan ihalenin bir an önce iptal edilmesi, amed şehir stadyumunun korunarak kente kamusal alan ve halkın ihtiyacı olan spor alanı şeklinde Belediye tarafından düzenlemesini, Amed halkının kullanımına açılmasını talep ediyoruz. Stadyum alanının betonlaşmasını engellemek için her türlü hukuki ve meşru demokratik eylemlerimizi gerçekleştireceğiz. 
Amed halkına ve demokratik kamuoyuna çağrımız bize dayatılan talana ve ranta karşı yapacağımız etkinliklerde birlikte olup sesimizi çoğaltmaktır.
KENTİME, DOĞAMA, TARİHİME DOKUNMA
AMED STADYUMU HALKINDIR HALKIN KALACAK
STAD YERİNDE AVM İSTEMİYORUZ 

EKOLOJİ DERNEĞİ
TMMOB
KESK
EKOJİN
PASUR DOĞA KORUMA PLATFORMU
CİLO DOĞA DERNEĞİ
YG21 CEVRE SAĞLIK MECLİSİ
AĞAÇLANDIRMA DERNEĞİ

MEZOPOTAMYA EKOLOJİ HAREKETİ