BASINA VE KAMUOYUNA

22 Mayıs, 2013
9092

BASINA VE KAMUOYUNA

Uzun yıllardır Diyarbakır’a ve Diyarbakır Müzesine özverili hizmetlerde bulunan Müze Müdürü sayın Nevin SOYUKAYA, Müze Müdürlüğü Görevinden alınarak Kars iline atanmıştır.

Diyarbakır’da doğup bu kentin değerleriyle yetişen, Üniversite eğitimi dışında yaşamını bu kentte sürdüren Nevin SOYUKAYA, 1995 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Müzesi Müdürlüğünde önce Müze Araştırmacısı, Arkeolog, Müze Müdür Yardımcısı ve 2010 yılından itibaren de Müze Müdürü olarak görev yapmıştır. Müzede yaptığı görev süresince klasik müzecilik anlayışından müzeyi sıyırarak çağdaş müzecilik anlayışıyla yürüttüğü yerel ve uluslararası projelerle müzeyi halkla bütünleştirmiştir. Özellikle 1997 yılında yazmış olduğu bir raporla kabul gören ve 2000 yılında uygulamasına başlanan Diyarbakır kültür turizmi için önemli bir yere sahip olan İç Kale Müze Projesinin,  uluslararası müze standartlarına uygun olması için büyük emekler harcamıştır.

Yine bu süreç içerisinde kültürel değerlerin korunması konusunda sadece müze göreviyle yetinmemiş, sivil toplum kuruluşlarında da kent ve bölge ölçeğinde gönüllü olarak çalışmalar yapmıştır. Nevin SOYUKAYA, Kent Konseyinin aktif üyesi, ÇEKÜL Vakfının Bölge Koordinatörü, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Derneğinin aktif üyesi olarak koruma çalışmalarında önemli katkılar sunmaktadır. Bu özverili çalışmaları sonucunda; kazandığı önemli deneyimlerle,  Diyarbakır hakkında vizyon geliştirebilen, kültürel ve doğal miras yönetimi ile ilgili yeni yaklaşımlar üretebilen, yönetim politikaları ve uygulamaları hakkında birikiminden dolayı 2012 yılı Şubat ayında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin önerisi, Kültür ve Turizm Bakanının onayı ile Diyarbakır Kalesi ve Tarihi Şehri Alan Başkanı olarak atanmıştır.

Özgün ve evrensel bir değere sahip olan Diyarbakır Kalesinin dünya kültür mirası listesine dahil edilmesi için Kültür Ve Turizm Bakanlığının da destekleriyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından,  Diyarbakır Kalesi ve Dicle Kültürel Peyzajının UNESCO Kültürel Miras Adaylığı için dosya hazırlanmaktadır. Gerek Alan Yönetim Planının hazırlanması ve gerekse UNESCO dosyası, Alan Başkanı Nevin SOYUKAYA’nın koordinasyonunda yürütülmektedir.
Diyarbakır’ın kültürel değerlerinin korunmasında sahip olduğu birikimle önemli bir aktör olan Nevin SOYUKAYA,  gerek 18 yıllık deneyimiyle müzede ve gerekse kentte kültürel değerlerin korunarak yarınlara aktarılmasında önemli projeleri yürütürken, Diyarbakır Müze Müdürlüğünden alınarak, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü olarak atanmasını kentimiz Diyarbakır açısından büyük kayıp olarak görmekteyiz.

Bu nedenle; biz aşağıda imzası bulunan Oda, sendika, dernek ve konsey temsilcileri olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu atamayı durdurmaya, tüm kamuoyunu da konuya duyarlılık göstermeye davet ediyoruz.

- Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)
- Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB)
- Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED)
- Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DİSİAD)
- Doğu ve Güneydoğu İşkadınları Derneği (DOGÜNKAD)
- Güneydoğu Tekstil İşadamları Derneği (GÜNTİAD)
- Ortadoğu Sanayici Genç İşadamları Derneği (OSGİAD)
- TMMOB İl Koordinasyon Kurulu
- Diyarbakır Barosu
- TÜRK-İŞ 7. Bölge Temsilciliği
- DİSK Bölge Temsilciliği
- İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi
- Diyarbakır Kent Konseyi
- Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği
- 11. Bölge Eczacılar Odası
- Diyarbakır Tabipler Odası
- KAMER Vakfı
- Dicle Toplumsal Araştırmalar merkezi (DİTAM)
- Umut Işığı Kadın Koop.