Basına ve Kamuoyuna: TMMOB TORBAYA SIĞMAZ!

19 Temmuz, 2013
8643
Basına ve Kamuoyuna: TMMOB TORBAYA SIĞMAZ!

BASINA VE KAMUOYUNA

TMMOB TORBAYA SIĞMAZ

Türkiye’de, kentlerin sermayenin istekleri doğrultusunda şekillendirilmesi, doğamızın katledilmesi ve talan edilmesi süreçleri olanca hızı ve pervasızlığıyla işletilmektedir. Kıyı kanunu, mera kanunu, 2B kanunu gibi yasal düzenlemeler, kentsel dönüşüm uygulamaları, özelleştirme politikaları, sularımızın satılması, nükleer santraller, HES’ler ve güvenlik barajları gibi birçok uygulama AKP iktidarı tarafından, meclisteki çoğunluğun tahakkümüyle hayata geçirilmiştir. AKP, bu ve benzeri bütün uygulamalarla kamusal çıkarın karşısına bir avuç sermayenin çıkarını koymuş, yaşam alanlarımızı ve ekolojik yaşamı ranta ve rantçılara peşkeş çekmiştir. Bilimi ve tekniği kamunun hizmetine sunmayı kendine ilke edinmiş olan TMMOB ve bağlı odaları, sayısını çok daha fazla artırabileceğimiz bu uygulamaların karşısında, bilimin yol göstericiliğiyle durmuş, kamusal perspektifle müdahil olmaya çalışmıştır. Birçok örnekte ortaya çıktığı üzere birtakım rant ve yıkım projelerinin önüne geçmeyi başarmıştır. Son olarak gezi parkının yıkım projesini iptal ettiren TMMOB, Taksim Dayanışması içinde de aktif rol üstlenmiş, demokratik bir tepkiye dönüşen gezi eylemlerindeki tavrı nedeniyle AKP iktidarının hedefi haline gelmiştir.   

Tamamen intikamcı bir mantığın eseri olarak, 9 Temmuz günü bir gece yarısı operasyonuyla, imar kanununu 8. maddesinde yapılan değişiklikle, TMMOB’ye bağlı birimlerin mesleki denetim yapması yetkisi ellerinden alınmış, mimari projeler fikir ve sanat eserleri kapsamından çıkarılmış, yerinden yönetim kurumları olan belediyelerin ve TMMOB’nin anayasal hak, yetki ve görevleri gasp edilmiştir. Bu kanunla yapılmak istenen, birçok rant ve talan projesinin hayata geçmesini önleyen ve buna muhalefet eden TMMOB’nin kamusal alandan tasfiye edilmesidir. Bu kanunla yapılmak istenen, mesleki denetim yetkisi elinden alınarak TMMOB’nin etkisizleştirilmeye, söz ve eylem gücünün kırılmaya çalışılmasıdır. Bunlarla beraber bu kanun mesleğin uygulanmasında standartların uygulanmasının denetimini devre dışı bırakarak niteliksiz üretimin gelişmesine, denetimsiz yapılaşma ve denetimsiz alanlar oluşturma sonucunun ortaya çıkmasına, böylece sağlıksız, niteliksiz ve güvenliksiz yapılaşmanın gelişmesine neden olacaktır. Aynı zamanda mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki denetimlerinin yapılmasının önüne geçerek sahte mühendis, mimar ve şehir plancılarının çoğalmasına yol açacaktır. Teknik müşavirlik firmalarının hayata geçirilmesiyle birlikte meslektaşlarımızın işlerini kaybedeceği, imzacı konumuna düşeceği bir köleleştirme ve emeği değersizleştirme sürecinin de önünü açacaktır.

Dayanağını anayasanın 124 ve 135. maddelerinden alan, 6235 sayılı yasayla kurulmuş olan kamusal bir meslek örgütü niteliğindeki TMMOB, kurulduğu 1954 yılından bu yana emek, demokrasi, özgürlük mücadelesinin bir bileşeni olarak talanın ve rantın karşısında sergilediği tutumu nedeniyle sürekli iktidarların hedefi haline gelmiş, ama mücadelesinden taviz vermemiştir. Bugün gerçekleştirilen yasal değişiklikler ya da önümüzdeki dönemlerde yapılacak yeni düzenlemelerle TMMOB’nin ve bağlı odalarının kolunu kanadını kırarak gerçekleri söylemekten ve mücadelesinden geri düşüreceklerini sananlar yanılmaktadırlar. Bizler her şart altında kamusal mücadelemizi, halklarımızın haklarının ve yaşam alanlarımızın korunması temelinde sürdüreceğiz. Mesleki denetimi de yapmaya devam edeceğiz, kamusal denetimi de yapmaya devam edeceğiz. Kentlerimizin sermayeye peşkeş çekilmesine de karşı çıkacağız, doğamızın talan edilmesinin de önünde duracağız. Bilinmelidir ki, Türkiye’nin ve halklarımızın TMMOB’ye ve bağlı odalarına ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç devam ettiği sürece hiçbir güç bizi mücadelemizden alı koyamayacaktır. Buradan iktidar partisine ve onun yandaşlarına sesleniyoruz. TMMOB’den elini çek. TMMOB’ye dokunma.   18/07/2013

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU