Basın'dan: Kürtçe Teknik Terimler Çalıştayı

17 Mayıs, 2012
10333

Kürtçe teknik kelimeler kullanın
Bu haber 60 kisi tarafindan okunmustur.
Haber Merkezi tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 16 Mayıs 2012 20:03

TZPKurdi ve TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu'nun düzenlediği “Kürtçe Teknik Terimler Çalıştayı”nın sonuç bildirgesinde, Kürtlerin kendi işlerinde Kürtçe teknik kelimeler kullanılması talep edildi

NURULLAH ERGÜN

DİYARBAKIR - TZPKurdi ve TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu'nun düzenlediği "Kürtçe Teknik Terimler Çalıştayı" sona erdi.

Çalıştayın sonuç bildirgesinde, dilin güçlenmesinin toplumun güçlenmesi anlamına geldiği belirtilerek, Kürtlerin yaşadığı 4 bölgede Kürtçenin üzerindeki yasaklamaların kaldırılması ve Kürtçenin eğitim dili olması gerektiği kaydedildi. Sonuç bildirgesinde, Kürtlerin kendi işlerinde Kürtçe teknik kelimeler kullanılması da talep edildi.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu ile TZPKurdi tarafından 12-15 Mayıs tarihleri arasında Diyarbakır Sümerpark Konferans Salonu'nda ortak düzenlediği "Kürtçe Teknik Terimler Çalıştayı" sona erdi.

4 GÜN BOYUNCA TARTIŞMALAR YAPILDI

Çalıştaya Türkiye, Federe Kürdistan Bölgesi, İran ve Avrupa ülkelerinden katılan Matematik, Fizik, Dilbilimci ve Mühendislerden oluşan eğitmen ve akademisyenler, tekniki terimler üzerinde 4 gün boyunca tartışma yürüttü. Tartışmalarda ortak tekniki terimlerin ortaya çıkması hedeflenirken, farklı ülkelerde yaşayan Kürtlerin kullandığı dilin standartlaşması amaçlandı. Çalıştay sonrası 40 delegenin ortak kararı ile hazırlanan sonuç bildirgesinde, dilin sadece insanların arasındaki bir iletişim aracı olmadığı, aynı zamanda insanların zihniyeti, maneviyatı, gelişimi ve toplumsal fikirlerini ilerletmesinde büyük bir rol oynadığına dikkat çekildi.

TOPLUMUN GELİŞİMİ DİLE BAĞLI

Toplumun gelişmesinin dil ile bağlantılı olduğuna vurgu yapılan bildirgede, "1'nci Dünya Savaşı'ndan sonra Kürtlerin parçalanması ile birlikte hakim devletler; Kürtlerin üzerinde asimilasyon, imha ve inkar politikalarına başladılar. Amaç Kürtlerin dillerinin gelişimini engellemek ve yok etmekti" diye ifade edildi.

Hazırlanan sonuç bildirgesinde şunlar vurgulandı: "Bu çalışma ile anlaşıldı ki dil çalışmaları büyük bir emek ve süreklilik arz eden bir çalışma ister. Zamanla dil de kimi değişiklikler ve ilerlemeler meydana gelmektedir. Bu değişim ve gelişmeleri 5 sonuca bağlaya biliriz.

* Yeni tekniki terimlerin ortaya çıkması,

* Hakim dillerin etkisi ve ilişkisi,

* Yeni fikir ve düşüncelerin ortaya çıkması,

* Teknik yayınların yayınlanması

* Dille bağlantılı gelişmeler ve buna bağlı ilişkiler.

DİLİN GÜÇLENMESİ TOPLUMUN GÜÇLENMESİDİR

Dilimizin üzerinde olumsuz etki yapan değişikliklerin önüne geçmek lazım. Biz dilimizi kendi düşünce ve yeni paradigmaya göre ve yeni topluma göre yeni kelimelerle zenginleştirip kendi terminolojimizi yaşama geçirmeliyiz. Unutmamalıyız ki; her toplum kendi dil, kültür, tarih, kimlik ve bütün zenginlikleriyle kendini korur. Dil toplumun kumrusallaşmanın temelidir. Çünkü toplumdaki her insan, bu kurumsallaşma üzerine kurulur ve gelişir. Bunun için rahatlıkla söyleyebiliriz ki; dilin şekillenmesi toplumun şekillenmesidir. Dillin güçlenmesi toplumun güçlenmesidir. Temel isteğimiz Kürdistan'ın 4 parçasında Kürtçe dili üzerindeki yasaklamalar ve engellemeler kaldırılması ve Kürtçe eğitim dili olmalısıdır. Bütün Kürtlerden isteğimiz, kendi işlerinde Kürtçe tekniki kelimeleri kullansın ve başka dillerin kelimelerinin Kürtçeye dahil olmasını engellesin. Bu çalıştayla birlikte bir deneyim sahibi olduk. Anlaşıldı ki bu çalışma zaman alacak. Süreklilik arz eden bir çalışma olduğu ve çalışmaların devam etmesi gerektiği delegeler tarafından da olumlu karşılandı ve karara bağlandı."

 Haber: Diyarbakır Yenigün

Haber: Yüksekova Haber

Haber: Etkin Haber Ajansı