JI ÇAPEMENÎ Û RAYA GIŞTÎ RE; ROJA ZIMANÊ ZIKMAKÎ YA CÎHANÊ

21 Şubat, 2013
9277

JI ÇAPEMENÎ Û RAYA GIŞTÎ RE 

Roja Zimanê Zikmakî ya Cîhanê

21’ê Sibatê ji aliyê UNESCO ve wek Roja Zimanê Zikmakî ya Cîhanê tê
qebûlkirin û gelek welatên cîhanê wateyeke mezin didin vê rojê. Zengîniya
herî mezin a çanda mirovahiyê ziman e. Ziman hemû kodên civakê; dîrok, wêje,
têkiliyên mirovî, ehlak, fêhma espriyê û gelek nirxên mirovî dinava xwe de
dihewîne. Ne fêmkirin û ne nirxandina zengîniyeke weha bêshûdiyeke mezin e.
Li welatekî mîna Turkiyeyê ku xwedî zengîniya çandî ye feqîrî û sefaletiya
çandî tê kişandin. Ev jî ji nêrîna rêveberiya nîjadperest tê. Ev nêrîn tu
tiştekî nedaye gelan lê gelek tişt ji mirovan girtiye. Heke li welatê me
wateya vê rojê baş nehatibe zanîn sebeb vê nêrînê ye. Li welatê me Kurdî,
Erebî, Çerkezî, Lazî, Ermenîkî, Rûmî, Pomakî, Suryanîkî, Gurcîkî, Boşnaqî,
Arnavutkî, Abhazkî û gelek zimanên din jî hene. Lê tenê Tirkî esas hatiye
girtin û ji bo ku zimanên din werin jibîrkirin gelek hewldan hatine kirin.
Em endezyar, avahîsazên û plansazên bajêr ku bi TMMOB’yê ve girêdayî ne
nêrîna li ser zimanê zikmakî kêm dibînin. Divê astengiyên li ser zimanan
rabin û hemû fersendên ku ji bo zimanê Tirkî têne dayîn ji zimanên din re jî
werin dayîn. Zimanê zikmakî mafekî ku piştre tê dayîn nîn e, weke şîrê
dayikê maf û helal e. Di serî de Kurdî û bi hemû zimanên vî welatî divê ji
dibistanê heta zanîngehê perwerde serbest be û divê ev perwerde bi derfetê
dewletê were kirin.
Em bi hêviya di vî welatî de hemû ziman di rewşeke demokratîk de azad bin û
di şertên wekhev de jiyan bibînin 21ê Sibatê roja zimanê zikmakî ya cîhanê
pîroz dikin.

TMMOB ÎKK’ya AMEDÊ
LIJNEYA XEBATÊN TEKNÎKÎ YÊN KURDÎ YA TMMOBÊ

BASINA VE KAMUOYUNA


Dünya Anadil Günü

21 Şubat günü UNESCO tarafından Dünya Anadil Günü olarak kabul edilmektedir
ve dünyanın çoğu ülkeleri tarafından bu güne büyük anlam ithaf edilmektedir.
İnsanlık kültürünün en büyük zenginliği insanın dilidir. Dil toplumun tüm
sosyal kodlarını; tarih, edebiyat, insani ilişkiler, ahlak, espri anlayışı
ve diğer insani değerlerinin çoğunu bünyesinde barındırır. Böylesi bir
zenginliğin insanlar tarafından anlaşılmaması ve yeterince değerlendirmemesi
büyük şansızlık.
Türkiye gibi zengin kültürel değerlere sahip bir ülkede kültürel yoksulluğun
halklara reva görülmesi tekçi yönetim anlayışının eseridir. Bu bakış açısı
halklara hiçbir şey katmamıştır ama halklardan çok şey koparmıştır.
Ülkemizde bu günün anlam ve önemi yeterince anlaşılmamış ise sebep budur.
Ülkemizde Kürtçe, Arapça, Çerkezce, Lazca, Ermenice, Rumca, Pomakça,
Süryanice, Gürcüce, Boşnakça, Arnavutça, Abhazca ve başka birçok dil vardır.
Ancak sadece Türkçe esas alınmış ve diğer dillerin unutulması için büyük
çabalar harcanmıştır.
TMMOB Diyarbakır İKK'ya bağlı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları olarak
ülkemizde var olan anadile bakış açısını yetersiz buluyoruz. Tüm diller
üzerindeki baskıların kaldırılması ve Türkçe'ye yapılan tüm yatırımların
diğer dillere de yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Anadil kimseye
bahşedeceği sonradan kazanılan bir hak değil, ana sütü gibi hak ve helaldir.
Başta Kürtçe olmak üzere bu ülkenin tüm dillerinde ilköğretimden
üniversiteye kadar tüm eğitim seviyelerinde eğitimin serbest olması ve
devlet imkanlarıyla yapılması gerekmektedir.
Ülkemizde tüm dillerin özgürce ve eşit koşullarda yaşam bulacağı demokratik
bir ortam umuduyla 21 Şubat dünya anadil gününü kutluyoruz.

TMMOB DİYARBAKIR İKK BİLEŞENLERİ
TMMOB KÜRTÇE TEKNİK ÇALIŞMALAR KOMİSYONU