KENTİMİZİN TALAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

04 Ekim, 2013
10215
KENTİMİZİN TALAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

BASINA VE KAMUOYUNA
DİCLE VADİSİ VE KENT ORMANI YAPILAŞMAYA AÇILIYOR
KENTİMİZİN TALAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

AKP hükümeti tarafından hayata geçirilen merkezi ve çok başlı planlama süreçleri, bir taraftan planlama konusunda ciddi bir karmaşanın ve kaosun ortaya çıkmasına neden olmuş; diğer taraftan ise yerelin bilgisini, birikimini, özelliklerini, hassasiyetlerini dışlayan yöntemi itibariyle kentlerin ve yaşam alanlarımızın sağlıksız bir şekilde dizayn edilmesi sonucunu doğurmuştur. Yerelde yürütülecek her çalışmanın, halkın katılımıyla yerel yönetimler tarafından yürütülmesi demokratik yöntemin ve sağlıklı kentsel-kırsal çevreler oluşturmanın olmazsa olmaz şartıdır. 

Bugüne dek Türkiye’nin değişik kentlerinde çokça örneklerine rastladığımız, antidemokratik, merkeziyetçi, müdahaleci planlama süreçleri kentimizin de kapısına dayanmıştır. Kentimizin ekosistemine ve plan bütünlüğüne darbe anlamınagelen bir kararla Dicle Vadisi ve Talaytepe-Mastfroştepe arasında bulunan kent ormanı arazisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yapılaşmaya açılmak üzere rezerv alan ilan edilmiştir. 

Diğer bir yön ise Diyarbakır Kalesi’ninve peyzajının UNESCO Dünya Miras Listesine alınması için çalışmaların bu alanda sürdürülmesidir. Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır kalesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiştir. UNESCO Dünya MirasListesi’ne girmek için hazırlanan “Diyarbakır Kalesi ve HevselBahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı” sınırları ise Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu sınırlara yapılacak en ufak bir olumsuz müdahale Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel peyzaj alanının Dünya Miras Listesine girmesini engelleyecektir.Bunun yanında, Dicle Vadisi bölgenin önemli ekosistem kimliğini oluşturmaktadır.Burada yapılması planlanan, yapılaşmalar buradaki ekosisteme ciddi zarar verecek ve geri dönülemez bir tahribata neden olacaktır. Kaldı ki, rezerv alan olarak ilan edilen Dicle Vadisi, nehir yatağında olması, taşkın riski ve zeminin uygun olmaması nedeniyle; Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Yerleşime Uygunluk Değerlendirme” ölçülerine göre yapılaşmaya uygun olmayan alan olarak ilan edilmiş ve bu durum kent imar planlarına da yansıtılmıştır. Nitekim bu alan oldukça verimli tarım arazilerinin, yoğun olduğu bir alandır. Dolayısıyla, hem kültürel mirasın korunması ve UNESCO süreci, hem de yapılaşma riskleri açısından Dicle Vadisinin rezerv alan ilan edilmesi söz konusu olmamalıdır.

Talaytepe-Mastfroştepe arasında kalan kent ormanı, kentin hâkimrüzgârlarını alan ve bu özelliğiyle de kentin akciğeri olarak planlanan alanlardır ve bu alanların korunması kent içinhayati önem taşımaktadır.Sürdürülebilir ekolojik bir yaşam için kent merkezlerinde böylesi alanların korunması ve artırılması gerekmektedir; kentimiz uzun bir mücadele sürecisonucunda böylesi bir alana kavuşmuştur. Rantı yüksek olduğu için defalarca müdahale girişimlerine maruz kalan Kent ormanı, bütün kent dinamiklerinin ve yerel yönetimlerin 1999 yılından bu yana sürdürdükleri mücadele sonucunda kente kazandırılmıştır. Bakanlığın rezerv alan ilan etme kararıyla birlikte, kent ormanı, kentin elinden alınarak ranta açılmaya veyandaşlarına peşkeş çekilmeye çalışılmaktadır. 

Yanlışlığı daha başından belli olan bu tür merkezi müdahaleler, mevcut stadyum alanını kamusal alandan çıkararak ranta açan zihniyet, Dicle nehri üzerinde suyumuzu satarak ve kurutarak HES yapmayı planlayan uygulamalarda da karşımıza çıkmaktadır. Biz TMMOB Diyarbakır İKK olarak kentimize yönelik bu tür merkezi müdahaleleri kaygıyla takip etmekteyiz. Havamıza, suyumuza, toprağımıza, kültürümüze sahip çıkmak üzere bu tür karar ve uygulamaların karşısında kararlılıkla mücadele edeceğimizi, hukuksal zeminde kentimizin ve halkımızın hakkını sonuna kadar arayacağımızı kamuoyuna, halkımıza ve karar alıcıların dikkatine sunuyor, AKP hükümetini bu tür uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyor, bütün halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.                                                                                                                                                  04/09/2013

TMMOB DİYARBAKIR İKK