AFET ÇALIŞTAYI

26 Kasım, 2021
206

27-28 Kasım 2021 iki gün sürecek afet çalıştayında değerlendirilecek konular;

DEPREM

KÜTLE HAREKETLERİ

SEL, TAŞKIN VE SU BASKINLARI

KURAKLIK

MEKANSAL PLANLAMA VE SALGIN HASTALIKLAR İLİŞKİSİ

AFETLERDE TOPLUMSAL BİLİNÇ VE TMMOB'NİN ROLÜ