KAYYIMLAR SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

30 Aralık, 2021
296
KAYYIMLAR SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Yerel yönetimlerin kent suçlarına sessiz kalması veya müsade etmesi üzerine bazı rant amaçlı kaçak yapılaşmalar için ilgili yerel yönetimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusu sonrası Diyarbakır Adliyesi önünde kamuoyuna açıklama yaptık.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

KAYYIMLAR SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR!

 

4 Mart 2021 tarihinde yaptığımız “Kayyımlar Suç İşliyor!” basın açıklamasından sonra kayyımlar suç işlemeye devam etmektedir.

 

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi olarak birçok kez dile getirmemize rağmen, ilgili kurumlara ve yerel yönetimlerdeki ilgili bütün birimlere, görev ve sorumluluklarına dair çağrılar yapılmasına rağmen işlenen suçların sürekliliği ile karşı karşıyayız. İlgili belediyelere, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve daha sonra “Kayyımlar Suç İşliyor!” basın açıklamamızdan sonra kurumumuzdan konu hakkında inceleme yapmak ve soruşturma yürütmek üzere belge talep eden Diyarbakır Valiliği olmak üzere bütün kurumlarla yapılan yazışmalara rağmen işlenen kent suçları hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır ve aradan geçen süre içerisinde bunlara yeni kent suçları eklenmiştir.

 

Bu kentte mevzuata aykırı birçok kent suçu yetkililerin gözleri önünde, yanı başında, bitişik duvarında işlenmektedir. Hastane/sağlık yapısına, özel eğitim binasına, büro/plaza binasına, alışveriş merkezine, otel yapısına kaçak kat ilave edilmekte, kaçak lokanta ve kaçak düğün salonları inşa edilmekte ve hiçbir denetime tabi tutulmamaktadır.

 

Kamu adına sormak isteriz ki, denetimden ve mühendislik hizmetlerinden yoksun, kent silüetini bozan, her yönüyle yapısal risk taşıyan ve yoğun kullanıcı sayısına sahip bu mekânlarda gerçekleşmesi muhtemel kazalara karşı, topluma kimler, nasıl hesap verecektir?

 

Kamuya açık alanlardaki bu denetimsizlik karşısında, bu mekânlara ilgili yerel yönetimlerce işyeri ruhsatları hangi şartlar altında veya çıkarlar uğruna verilmektedir?

 

 

Mevzuat gereğince hakkında ruhsatsız yapı tespiti yapılan ve para cezası işlemi uygulanan yapılara dair neden yıkım işlemleri yapılmamaktadır? Kanunların emrettiği yıkım kararlarının alınması ve bu kararların uygulanması mecburidir!

 

Farkındayız! Kaçak yapılara kestiğiniz cezalar yüzbinlerce lira değerinde olabilir, fakat arkasında yatan milyonlarca liralık rantın yanında bunun bir hiç olduğunun da farkındayız!

 

Mimarlar Odası, kentleşme sorunlarını da izleyen ve daha yaşanılabilir alanlar yaratmak için kamu yararına çalışan bir meslek örgütüdür. Kente ve kentliye karşı sorumluluğu olan bir meslek örgütü olarak, bu tür kent suçlarında doğrudan veya dolaylı sorumluluğu bulunan kurum ve kişileri uyarıyor ve hatırlatmak istiyoruz!

 

Cezasızlık kimseye cesaret vermemelidir!

 

Bu tür kaçak uygulamalara göz yuman veya müsaade eden ilgili yerel yönetimler hakkında bugün itibariyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Soruşturmaya bağlı olarak ihmali bulunan diğer kurum ve kuruluşlar ile bu uygulamalarda imzası bulunan idari ve teknik personelin de bu suçlardaki sorumlulukları gereği hukuk önünde hesap vereceklerini vurgulamak istiyoruz.

 

Bu halk, bu kent; rant ve talanlarınız karşısında sahipsiz değildir!  28.12.2021


 

TMMOB MİMARLAR ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ