Ödenti ve Belge Harçları

DUYURU

 

 

2022 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

 

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun10 Aralık 2021 tarihli ve 47/28 sayılı kararı ile

1 Ocak 2022–31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

 

· İlk kayıt ödentisi

100,- TL

· Yıllık üyelik ödentisi (12 x 40-TL)

480,- TL

· Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi

6.000,- TL

· Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

6.000,- TL

· Büro Tescil Belgesi ücret

1.100,- TL

· SM / SMB mühürü ücreti

150,- TL

· Kimlik kartı yenileme ücreti

50,- TL

· Üye tanıtım belgesi ücreti

60,- TL

· Şantiye şefliği belgesi ücreti

100,- TL

· Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti

100,- TL

 

 

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

 

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisibirlikte tahsil edilecektir.

 

Ayrıca,

 

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2022yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir.Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

 

 

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU